Google Login
LINGOKET
(Member No:) LOGOUT
Speak study

베트남어 문장 , 식당에서1

[Vietnam->Korean] comment 0 Search 42 Vote 0 비추천 0 2021-02-23 12:36:01
Listen, Speak only works with apps and chrome browsers.
Cấm mang thức ăn bên ngoài vào. Làm ơn hãy hiểu.
외부 음식을 반입하는 것은 금지되어 있습니다. 이해 해주세요.
0
Mình sẽ gọi món
주문할게요
0
Anh sẽ gọi món chứ?
주문하시겠습니까?
0
Thực đơn nổi tiếng nhất ở nhà này là gì?
이 집에서 가장 인기메뉴가 뭔가요?
0
Có món tráng miệng gì vậy?
후식은 뭐가 있나요?
0
Có thể gói cái này lại không?
이거 포장해줄 수 있나요?
0
Làm cho nó không cay
맵지않게 해주세요
0
Cho em xin dĩa đi ạ
접시 주세요
0
Cho em mượn kéo đi
가위좀 빌려주세요
0
Cái này bao nhiêu vậy?
이거 얼마에요?
0
Listen, Speak only works with apps and chrome browsers.

 

Z Area
Recommender list

Introduction

A site that shares translations of everyday people around the world.
It is a site where you can repeat speaking, listening and practicing foreign language sentences.

QUICK MENU

  • How to upload articles

App

  • Google Play
  • App Store
상호:KRUZFACTORY|대표:이수민|호스팅제공자:KRUZFACTORY|개인정보책임자:이수민(croozfactory@gmail.com) COPYRIGHT (c)2017-2019 KRUZFACTORY CORP. ALL RIGHT RESERVED